MAJA-KARIN-KARIN FREDRIKSSON
”Jag begär bara havet”
(PACAYA Records)


För femton år sedan blev Maja-Karin-Karin Fredriksson drabbad av poeten Ebba Lindqvists poesi. Nu gör hon pop av hennes texter. 

Maja-Karin Fredrikssons pop är suggestiv och samtidigt oförställt rak när den bär fram Ebba Lindqvists mer än halvsekelgamla texter. Den vittnar om en återhållen passion, något som lurar under ytan. Trots och melankoli färgar stämningen när havet och kastvindarna blir förlösande naturkrafter att svepas med i. 

 

Det skiljer sjuttio år mellan de båda konstnärerna och fast den ena uttrycker sig i ord och den andra genom musik, så har de mycket gemensamt. Läraryrket, längre utlandsvistelser och uppväxten vid havet är bara några av de erfarenheter de delar.

- Först och främst känner jag igen en längtan. Det är som att de här texterna manar fram en musik som jag länge velat göra, men inte riktigt tillåtit mig. När texten funnits från början har jag vågat ta ut svängarna med hur musiken fått gestalta innehållet.

 

Ebba Lindqvist, som var samtida med Karin Boye, ses ibland som en regional författare, men det är en orättvis förminskning menar Maja-Karin. Lindqvist föddes 1908 och växte upp i Grebbestad. Relationen till havet återspeglas visserligen i många av hennes diktsamlingar, men snarare symboliskt är som platsskildring. Hon studerade i Uppsala och arbetade sedan som lärare. Genom sin makes yrke och på grund av hans judiska börd kom hon att bo längre perioder utomlands, på fyrtiotalet i New York och senare i Libanon och Nairobi. Familjeliv och arbete tog en stor del av hennes tid, men totalt 15 dikt- och novellsamlingar hann det bli mellan 1931 och 1966. Sina sista år levde Ebba Lindqvist i Varberg, där hon avled 1995, 87 år gammal.

- Jag tror att många kan känna igen sig i dikterna, eftersom de är allmängiltiga och samtidigt väldigt specifika i sina målande beskrivningar. De har en kraft i sig, en tillhörighet och samtidigt en stark riktning mot något annat.

 

Maja-Karin Fredriksson är också lärare, i samhällskunskap och musik, men har de senare åren varit tjänstledig för att ta sitt eget skapande på större allvar. Hon har spelat i flera olika Göteborgsbaserade band och tillsammans med Sofia Assarsson har hon popduon Castlewoods, som gör folkmusikinspirerad indiepop med engelska texter. Att parallellt göra egna tonsättningar av svensk lyrik beskriver Maja-Karin som att ha ett eget rum att gå in i.

- Musik tillsammans med andra handlar mycket om improvisation, att få leka. Det är en samvaro, att lyssna in varandra och skapa tillsammans. De egna projekten är lika viktiga. Det är där det finns utrymme att undersöka sina egna gränser och att lära känna sin egen smak och stil. Ebba Lindqvists dikter ger mig ett sådant eget rum.

 

Liksom Ebba Lindqvist har Maja-Karin vistats längre perioder utomlands. Som ung vuxen flyttade hon till Paris och senare har hon bott ett par perioder i Latinamerika. Det där med att flytta på sig och hamna i en ny miljö gör mycket med identiteten, menar Maja-Karin. Det är intressant att upptäcka sig själv i ett helt nytt sammanhang och samtidigt få en annan syn på sitt ursprung, Sverige, det som är hemma.

- Hemma är ett märkligt ställe, resonerar hon. Det kan vara platsen du kommer ifrån eller någonstans att längta till. Det är en miljö du identifierar dig med, men kan lika gärna vara ett tillstånd som en fysisk verklighet.

 

För Maja-Karin är Göteborg, kustbandet i norra Bohuslän och musiken sådana miljöer. När Ebba Lindqvists diktvärld öppnade sig för Maja-Karin för femton år sedan insåg hon att även det var någonting att återkomma till.

- Jag ackompanjerade en vän som sjöng Gösta Nystroems tonsättningar och textraderna for rakt in i mig. Jag kände väldigt starkt att de där texterna hade med mig att göra.

 

Ju mer Maja-Karin har lärt känna Ebba Lindqvist och hennes diktvärld, desto tydligare har det framgått att Lindqvist är en av Sveriges mest tonsatta poeter. Men Maja-Karin är inte rädd att trampa på redan beträdda stigar.

- Mina tolkningar skiljer sig en del från de som redan är gjorda. Jag ligger närmare visa eller pop medan många av tolkningarna som har gjorts tidigare är snarare klassisk konstmusik eller körverk. Jag har en annan ingång, som kan locka en ny publik.

 

Hittills har Maja-Karin spelat in fem låtar med Ebba Lindqvists texter. De är producerade av Anders LagerforsNacksving Studios i Göteborg. Men det finns fler tonsatta texter, som inte hittat sin slutgiltiga form ännu. Förhoppningsvis kommer några av dem att produceras efter sommaren och släppas efterhand. Men Maja-Karin har också en stark lust att spela låtarna live. Då hoppas hon på en blandad publik, både de som är väl bekanta med dikterna, men också de som, liksom Maja-Karin själv en gång gjorde, hittar till Ebba Lindqvist via musiken.

- En dröm jag har är att följa i Ebba Lindqvists spår och spela även på andra ställen som blev viktiga i hennes liv, från födseln i Oskar Fredriks församling i Göteborg, till Uppsala och därefter via New York, Libanon och Nairobi till Varberg. Det vore helt fantastiskt!

 

Poesi: Ebba Lindqvist

Musik och arrangemang: Maja-Karin-Karin Fredriksson

Inspelning & produktion: Anders Lagerfors

----

Maja-Karin-Karin Fredriksson: Sång, gitarr & klaviatur

Lovisa Samuelsson: Cello

Sofia Assarson: Tvärflöjt

Anders Lagerfors: Gitarr, bas, klaviatur

Inspelat, mixat och masterat av Anders Lagerfors i Nacksving studio, Göteborg 2016.

----

Mer information om poeten Ebba Lindqvist finns här:
www.ebbalindqvist.com

 

PRESS:
Birds Will Sing For You – 0739434920 – office@birdswillsingforyou.com

LABEL:
PACAYA Records

FOTO:
Rickard Olausson – Skvader Media